2017 Gelir Tablosu

2017 Gelir Tablosu

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI Tarih : 31.12.2017
Dönem : 2017
Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 150.159,95
1-BAĞIŞ VE YARDIMLAR 150.159,95
A- NET SATIŞLAR 150.159,95
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 150.159,95
C- FAALİYET GİDERLERİ (-) 338.631,04
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 143.624,41
2-AMACA YÖNELİK GİDERLER 195.006,63
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) -188.471,09
D- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 226.730,77
1-FAİZ GELİRLERİ 162.750,36
2-KAMBİYO KARLARI 63.980,41
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 1.248,41
1-KAMBİYO ZARARLARI (-) 1.248,41
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 37.011,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 37.011,27
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 37.011,27
1 TL' dir