2016 Gelir Tablosu

2016 Gelir Tablosu

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI Tarih : 31/12/2016
Dönem : 2016
Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 209.895,82
1-DİĞER GELİRLER 4.529,19
2-BAĞIŞ VE YARDIMLAR 205.366,63
A- NET SATIŞLAR 209.895,82
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 209.895,82
D- FAALİYET GİDERLERİ (-) 407.119,86
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 124.374,12
2-AMACA YÖNELİK GİDERLER 282.745,74
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) -197.224,04
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 384.531,65
1-FAİZ GELİRLERİ 45.536,34
2-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 113.422,91
3-KAMBİYO KARLARI 225.572,40
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 46.772,66
1-KAMBİYO ZARARLARI (-) 46.772,66
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 140.534,95
G- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.496,00
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 1.496,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 142.030,95
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 142.030,95