Haberler

Sosyal Yatırım, Stratejik Bağışlarla Etkin Sivil Toplum

Bağışçılığı Geliştirme Projesi Başladı

TÜSEV, Türk Filantropi Vakfı ve C.S. Mott Vakfı'nın sağlamış olduğu mali destek ile kurumsal bağışçılığı ve bağışçılık kültürünü teşvik etmek, bağışçılığı çerçeveleyen yasal ve maliyi altyapıyı geliştirmek üzere bir proje başlatmıştır. Bu kapsamda hibe programı oluşturmak isteyen vakıflar ile bağışçılık stratejisi geliştirmekte olan şirketler TÜSEV'den teknik destek alabilecekler. Bulundukları bölgelerde kamusal faydayı ilerletmek için sosyal yatırım yapmayı düşünen yerel iş liderleri bağışlarını en etkili şekilde kullanabilmeleri için TÜSEV'in koçluk hizmetinden faydalanabilecekler. TÜSEV ayrıca kaynak geliştirmede etkili ve yenilikçi araçlar kullanan, bağışçılara çeşitli bağış seçenekleri sunan dernek ve vakıflardan başarı öykülerini topluyor; şirket, vakıf ve bireylerin farklı bağışçılık uygulamalarını inceliyor. Bu iyi örneklerden ve dünyadaki eğilimlerden yola çıkarak hazırlanacak olan bağışçılık rehberi ve Türkiye'de bağışçılığın durumu araştırmasının çıktıları 2012 yılında STKlar ve bağışçılara sunulmuş olacak.

Neden böyle bir proje başlatma gereği duyuldu?

Proje, kar amacı gütmeyen kuruluşların yarattığı etki, faaliyetlerinin kapsadığı alan, ulaştığı kişi sayısı ile sivil toplumun büyük bir gelişme gösterdiği ancak sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulan yerel ve ulusal fonların hala sınırlı sayı ve büyüklükte olduğu bir ortamda ortaya çıkmıştır. Yapılan analizler sivil toplum kuruluşlarının kaynaklara ulaşımının arttırılması için bir takım aracı mekanizmalara ihtiyaç olduğuna ve diğer yandan bağışçıların sosyal yatırım seçenekleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekliliğine işaret ediyor.