×
"Daha Güzel Bir Bolu İçin"
Solmaz ve Ahmet BAYSAL Emine Ana Anaokulu Ziyareti

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız Şerafettin ERBAYRAM Solmaz ve Ahmet Baysal Emineana Anaokulunu ziyaret etti,

Okul Müdürü Muhabbet KOÇ eşliğinde yeni okulu gezen ERBAYRAM " Kurulduğumuz yıllarda Okul Öncesi okullaşma oranını %5 lerden %100'lere çıkarmayı hedeflemiştik, Şu an görüyorum ki hem Milli Eğitimin hem konuya bizim gibi eğilmelerinin gerekliliğini işaret ettiğimiz Vakıflar ve hayırseverler okul öncesi eğitim kurumları yaptırıp bağışladılar.
Bağışçılar Vakfı Anaokul ve... Kreşi açıldıktan sonra hızlıca devam eden bu güzel gelişmelerle 6 yıl önce % 5 lerde olan okul öncesi okullaşma oranı ; Öyle sanıyorum ki Milli Eğitim, vakıflar ve hayırseverlerimizin son yıllarda konuya ayrıca eğilmeleriyle bir güç oluşturdu ve bu oran %100'lere hızla yaklaşıyor" dedi.

BBV Danışma kurulu üyesi Mehmet Mehmet Gündoğdu ve vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya'nın da dahil olduğu ziyarette şehrimizdeki özellikle kırsaldaki okul öncesi kurumlarının ihtiyaçları konuşulurken Bolu Bağışçılar Vakfı'dan bu bölgelerdeki okullara destek istendi.

Öncelikli amacı Sivil Toplum Kurumlarına proje karşılığı hibe vererek Bolu'da toplumu çözümlerin parçası olma yönünde hem maddi hem manevi anlamda desteklemek olsada BBV; her yıl şehrin öncelikli sorun alanlarını tespit edip özellikle bu konuya eğiliyor, geçtiğimiz yıllardan beri okul öncesi okullaşma oranı öncelikli sorun olarak ele alınmışken 2015 yılının konusu " Enerji ve Su tasarrufu / Halkın,STK'ların ve kamuoyunun bu alanda farkındalık kazanması olacak . Ve konuyla ilgili gelen projelere BBv öncelikli olarak hibe verecek.