Haberler

OLAĞAN MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTIMIZ YAPILDI

22 Aralık 2012 Cumartesi günü Olağan Mütevelliler Heyeti toplantımız 22 üyemizin katılımıyla vakıf merkezimizde Gündem olarak 2013 yılı tahmini bütçesi görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Ayrıca Yıl içinde Mütevelliler Heyeti üyeliğine kabul edilen Hasan AKSOY ve Nahit ABAK'ın üyelikleri onaylanmıştır. Yeni üyelerimizi aramızda görmekten mutlu olduk. Böylelikle Vakfımızın Mütevelliler Heyeti üye sayısı 34 olmuştur.

Bu toplantıda ayrıca Prof. Dr. Hamit COŞKUN (Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı)'un başkanlığında, Mütevelliler Heyeti ve Danışma Kurulu üyelerimizle beraber "2013 Yılı Faaliyet Programı" konulu çalıştay da gerçekleştirimiştir.