×
"Daha Güzel Bir Bolu İçin"
Okul Öncesi Eğitime Desteğe Devam Ediyoruz…

03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında proje koordinatörü, Vakfımız Danışma Kurulu Üyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez Müdürü Doç. Dr. Yasemin AYDOĞAN ve proje ekibi Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle birlikte organize ettikleri “Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitimi Eğiticilerin Eğitimi Programı” Afyon Sandıklı’da gerçekleştirilmiştir.


Ayrıca programa Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu öğretmeni olan Nermin SEZGİN ve Vakfımızın Genel Sekreteri Zühal KILINÇ katılmışlardı. Programı düzenleyen proje ekibine, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerine ve katılımcılara Vakfımız Danışma Kurulu Üyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez Müdürü Doç. Dr. Yasemin AYDOĞAN ve Vakfımız Genel Sekreteri Zühal KILINÇ tarafından Bolu Bağışçılar Vakfı Modeli ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Modeli anlatılmıştır. Sunum katılımcılarda oldukça heyecan ve hayranlık uyandırdı.