Haberler

Köroğlu Sempozyumu bildirileri kitabı basına tanıtıldı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) tarafından yayınlanan ve Vakfımızca basımı gerçekleşen "21. Yüzyılda Köroğlu ve Bolu Araştırmaları Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri" kitabının tanıtımı 23 Aralık 2011 tarihinde Gülezler Konağı'nda yapıldı. Kitabın editörlüğünü AİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yaman, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Aktaş Yasa ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Erol Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Bilge Kaya Yiğit yaptı. 782 sayfadan oluşan kitapta Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER), Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü ve Özbekistan Cumhuriyeti Fenler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü işbirliği ile 17-18 Ekim 2009 tarihlerinde Bolu ve Dörtdivan'da düzenlenen sempozyumda sunulan 63 bildiri yer alıyor. 1000 adet bastırılan kitap BAMER'in 9. yayını oldu.