×
"Daha Güzel Bir Bolu İçin"
Çevrenin Korunması ve İklim Değişikliği Hibe Programı başvuruları sonuçlandı

Geçtiğimiz aylarda Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından açılan ve STK’lara 2 gün proje yazma ve kapasite geliştirme eğitimi verilmesiyle başlatılan hibe programında kazanan projeler belirlendi

Global Fund Community Foundation’dan fon alınarak açılan program gereği BBV’ye gelen tüm başvurular arasından 3 proje seçilmesi gerekiyordu. BBV yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul -Ankara’dan gelen uzmanlarca oluşturulan seçim kurulu gelen tüm başvuruları değerlendirip puanladıktan sonra genel görüş birliğine vararak seçimi tamamladılar.

Elemeler sonrası ; Aktif Toplum Derneği tarafından verilen “ Bolu’da iklim değişikliği ve Abant gölüne etkileri” , Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından verilen “Doğa Sporlarında Çevre Bilinci” ve Doğayı ve Hayvanları Seven Sevdiren Derneği tarafından verilen “ Drama Yöntemi ile ilköğretim öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılması” projeleri hibe almaya hak kazandı.

Tarafımıza Gelen Tüm Projeleri Ödüllendireceğiz

Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin ERBAYRAM yaptığı konuşmada” Proje ve süreç gereği bir eleme yapmak durumunda olsak dahi çağrımızı dikkate alıp tarafımıza proje gönderen tüm STK’lara mansiyon para ödülü vereceğiz” dedi.

Hibe programı kriterlerine uymayan ve projesi eksik olan STK’ların motivasyonları ve bu alanda çalışmaları devam etmesi açısından boş çevirmeyeceklerinin altını çizen ERBAYRAM vakıf olarak misyonumuz sadece Sivil Toplum Kurumları projelerine fon sağlamak değil kurumlar arası işbirliğinin artırılması Bolu’da Sivil Toplum Kurumlarının kapasitelerinin artırılmasıdır dedi.

Hibe programının yetersiz kalacağı projelerin vakıf olarak destekçisi olacağız

Ayrıca ERBAYRAM, Gelen başvurular arasında Bolu’nun gerçekten önemli sorunlarına parmak basan nitelikle olanlar var fakat bu gibi büyük projelere belirli bir zaman para kısıtı koymaksızın ayrıca konuya eğilmek gerekir. Özellikle Göynük Muhtarlar Derneğinden gelen “ Temiz Çevre “ isimli proje , kümes atıkları ve gübrelerin doğaya kontrolsüz ve zarar verici bir şekilde atılması neticesi sağlığa ve doğaya olumsuz etkilerini işliyor. Bu konu hem vakıf olarak hem kişisel olarak bizimde birincil gündemimizdedir ve özellikle ele alınıp konuyla ilgili hibe programının bağlayıcılığının dışında ilgilenmek gerekir bu konuya ben ayrıca eğileceğim dedi.

Program 12 Ülkede eş zamanlı yürütülüyor

Sadece Bağışçılar Vakfı modellerini destekleyen GFCF tarafından %60 ‘ı desteklenen hibe programı aralık ayı sonunda tamamlanacak , Bolu Bağışçılar Vakfı dışında desteklenen ve eş zamanlı yürütülen ülkeler şöyle ;

Covasna Community Foundation- Rusya ,

Fondo Acción Solidaria, A.C., Meksika ,

Foundation for Social Transformation Enabling North East India- Hindistan ,

Odorheiu Secuiesc Community Foundation-Romanya ,

Monteverde Community Fund, Kosta Rika ,

Social Initiatives Support Fund Sodeistvie-Rusya ,

Tewa – Nepal Women’s Fund-Nepal

Community Development Foundation Western Cape- Güney Afrika

Tuzla Community Foundation- Bosna Hersek

Uluntu Community Foundation- Zimbabve

Waqfeyat al Maadi Community Foundation-Mısır

Program sadece STK’lara fon desteğini değil kapasite gelişimlerini amaçlıyor

Hibe programı ile yaklaşık 6 aylık bir süreçte hem seçilen hem de başvuran tüm STK’lara proje yazma , kapasite geliştirme mevcut projelerini geliştirme eğitimleri verildi ve verilmeye devam edilecek. Dolayısı ile bu süreçte STK’ların kazanımı sadece 5000 TL para ödülü olmayacak. Program sonunda yapılan projeler ulusal ve uluslar arası yayınlarda yer alacak.