Haberler

BOLULUYUM VE ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIM DİYORSANIZ;

Bolu Bağışçılar Vakfı olarak LYS'de başarılı olan üç öğrenciye 2012-2013 öğretim yılında burs vereceğiz.

Vakfımız, Bolu ile bağı olan (ilçeleri de dahil olmak üzere Bolu doğumlu, anne veya babası Bolu doğumlu, Bolu' da ikamet eden, Bolu' da çalışan, Bolu'da ortaöğretimi tamamlamış kişiler) LYS'de sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türünden en yüksek puanı alan 3 öğrenciye 1500'er TL. başarı özel bursu vermektedir.
Ayrıca, Bolu ile bağı olma şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 4 yıl ve üzeri bölümlerinden herhangi birine en yüksek puanla kaydını yaptıran bir öğrenciye de 1500 TL. başarı özel bursu vermektedir.

Burslarla ilgili ayrıntılı bilgileri www.bbv.org.tr adresimizden öğrenebilirsiniz.


BAŞVURU:


1- Burslara başvuru için son tarih 5 Ekim 2012 dir.
2- Bolu Bağışçılar Vakfı Bursu Formu www.bbv.org.tr adresimizden online doldurulacaktır. Başarı bursuna başvuran öğrenciler formla birlikte LYS sonuç belgelerini 0374 253 44 98 faks numarasına ya da vakfımızın bürosuna elden teslim edeceklerdir.
3- Burs almaya hak kazanan bursiyerlerimiz 19 Ekim 2012 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri tamamlayarak vakfımızın bürosuna teslim edilecektir.


EKLENECEK BELGELER


Adaylar, BBV 'in web sayfasından temin edip tamamlayacakları "BBV Burs Başvuru Formu'na;
LYS Sonuç Belgesinin örneği
Ara sınıflarda öğrenim gören eski bursiyerler için; Öğrenim süresince aldıkları dersler, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkrip)
Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
Öğretim kurumlarından alınmış onaylı öğrenci belgesi
Ailenin bir yıllık gelirini gösteren belge (Maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olamayan ise Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve babanın gelirsizlik belgesi)
2 adet fotoğraf.
eklenerek vakfımızın bürosuna teslim edilecektir.


SEÇİM :


Yönetim Kurulu yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Bolu Bağışçılar Vakfı'nca ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçerek, seçilen adayların isim listesini web sayfasından duyuracaktır.
BURSUN ÖDENMESİ:
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.