Haberler

"Birleşmiş Milletler Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu" açıklandı

"Birleşmiş Milletler Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu"nun Türkiye lansmanı, bu yıl, 2011 Avrupa Gönüllük Yılı kapsamında, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı (UNV) işbirliği ile TEGV'in 5 Aralık 2011 Pazartesi günü düzenlediği konferansa vakfımızın Genel Sekreteri Zühal KILINÇ katılmıştır. Konferansta, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı tarafından ilk kez hazırlanan ve gönüllülüğün, Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak da dâhil olmak üzere, barış ve kalkınmadaki rolüne ve katkısına dair bilgi ve destek içeren 'Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu' açıklandı. Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu', gönüllülüğün evrenselliğini, faaliyet alanlarını ve kapsamını açıklayarak ve 21. yüzyılda ortaya çıkan yeni gönüllülük trendlerini ele alarak insanları gönüllülüğü daha iyi anlamaya teşvik ediyor. Rapor, sürdürülebilir geçim, sosyal içerme, sosyal uyum, afet riskini azaltma, yönetişim ve siyasal katılım gibi çeşitli alanlarda sağlanan önemli katkıları inceliyor. 'Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu', ayrıca daha iyi bir topluma dair alternatif bir vizyon sunuyor ve gönüllülüğü ileriye taşımanın yollarını ele alıyor. Raporun, gönüllülüğün dünya çapında daha fazla tanınmasını, kolaylaştırılmasını, yaygınlaştırılmasını ve teşvik edilmesini sağlaması bekleniyor. Son yıllarda dünyayı sarsan çoklu krizler olmasaydı bile, hükümetlerin ve uluslararası aktörlerin çalışmalarının insanlar tarafından desteklenmesine ihtiyaç duyulacaktı. Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere uluslararası ölçekteki kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi ve sonuçların kalıcı olması için insanların gönüllü katılımı ve desteği son derece önemli. Buna rağmen, gönüllülük, barış ve kalkınma gündeminde hala yeterince yer almıyor. 'Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu', bu durumun değişmek zorunda olduğunu gösteriyor ve henüz kabul görmemiş, yenilenebilir bir kaynağı gün ışığına çıkarıyor. Rapora göre, gönüllülüğün temelinde yatan değerler dünyayı daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımanın anahtarıdır. 'Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu', bütün dünyada insanları ortak iyilik için harekete geçiren evrensel değerlere odaklanıyor ve gönüllü faaliyetlerin toplumlar ve bireyler üzerindeki etkisini mercek altına alıyor. Raporda verilen çok sayıda örnek, gönüllülerin yarattıkları ve yaşadıkları köklü değişimleri ortaya koyuyor. Bu örnekler gönüllülüğün, birçok farklı şekliyle, insani gelişim için neden hayati bir önem taşıdığını gösteriyor.