×
"Daha Güzel Bir Bolu İçin"
“Bir Kitap, Bir Tebessüm” projesi

Emine Mehmet Baysal eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğretmenleri ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi-Özel Eğitim Bölümü 4. Sınıf ikinci öğretim öğrencilerinin ortaklaşa yürütmüş oldukları “Bir Kitap, Bir Tebessüm” projesi kapsamında okula kazandırılan kütüphaneye Vakfımızca 2.066,88 TL. kitap desteği yapılmıştır.

Emine-Mehmet Baysal Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nde yapılan bir açılış ile kullanıma sunulan bölümde zihin engelli çocukların ilgisini çekerek öğrenebileceği pek çok malzeme, araç ve gereç var.

Emine Mehmet Baysal Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Arabacıoğlu açılışta yaptığı konuşmada AİBÜ’lü öğretmen adaylarına ve projeye destek olanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi-Özel Eğitim Bölümü 4.Sınıf- ikinci öğretim öğrencilerin ortaklaşa yürütmüş oldukları "Bir Kitap, Bir Tebessüm" projesi kapsamında Okulumuza kazandırılan Kütüphanenin açılışına hoş geldiniz der enderin saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelilerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bu sorunları aşmanın ve engelli bireylerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşmasıyla mümkündür. Yetersizliği olan bu insanların toplumla kaynaşıp-bütünleşmesinde herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Engelli vatandaşlarımıza acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, engellilere hizmet veren kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlarımızın koordineli şekilde çalışmalarına ihtiyaç vardır. Sosyal sorumluluğunuzdan ve toplumsal duyarlılığınızdan dolayı okulumuza bu kütüphanenin kazandırılmasında; Projeyi hayata geçiren okulumuz öğretmenlerine, Üniversitemizin Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen siz değerli hayırsever katılımcılara ve burada olamayan hayırsever büyüklerimize okulumuz adına teşekkür ediyorum”


Açılışta projeyi aktif halle getiren ve destek vererek gerekli malzemelerin sağlanmasında katkı sunan Bağışçılar Vakfı adına Vakıf Genel Sekreteri Zühal Kılınç ve Akkent Yapı Emlak adına Kamuran Avcı'ya, Suat Süvarioğlu , Adil Uyanık, Sekan Altun'a, A.İ.B.Ü Özel Eğitim Bölüm Başkanı Ahmet Yıkmış'a, Bolu Sanayi ve Ticaret Odası, Özgür Kuzbunar, Ali Atalay, Genç Sanatlar Topluluğu ve Erdinç Aktaş'a, okul öğretmenlerinden Ümit Özfırat, Yusuf Alpdoğan,Sinan Tartar ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği 2. öğretim öğretmen adayları Kadir Han ve Gurbet Yılan’a teşekkür belgeleri verildi.