×
"Daha Güzel Bir Bolu İçin"
Arizona State Universitesin’den Vakfımızı ve Üniversitemize Ziyaret

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arizona State Üniversitesi arasında kurulacak işbirliği süreci kapsamında 5-8 Ekim 2011 tarihleri arasında üniversitemizi ve Vakfımızı ASU öğretim üyelerinden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dali Öztürk, Doç. Dr. Cory Hansen ve Doç. Dr. Michael Kelley ziyarette bulundu.Erken çocukluk döneminde eğitim niteliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilecek işbirliğinin ilk ziyareti kapsamında, AİBÜ BBV Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, faaliyetleri ve uygulanan Etkili Anne Çocuk İletişimi programı tanıtıldı ve ASU’daki erken çocukluk öğretmen yetiştirme süreci aktarıldı. Bu bilgi alış verişi doğrultusunda gerçekleştirilecek işbirliği sürecinin çerçevesi belirlendi. Ayrıca ziyaret kapsamında AİBÜ BBV Kreşi ve MEB BBV Anaokulu, Karaköy TOKİ İlköğretim okulu bünyesindeki anasınıfları ve Mebrure İlhan Bağışgil Anaokulu gezisi gerçekleştirilerek Bolu ilindeki okul öncesi eğitim programları hakkında detaylı bilgi verildi.Ziyaret sonrasında misafir öğretim üyeleri AİBÜ BBV Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmalarını, Vakıf-Üniversite-MEB modelini, uygulanan Etkili Anne Çocuk Etkileşim Programı’nı ve Bolu ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarını ve programlarını çok etkin bulduklarını övgüyle belirterek yapılacak işbirliğinin iki ülke üniversitesi için büyük kazanım getireceğini açıkladılar. Bundan sonraki süreç de yönetici, öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri gerçekleştirerek karşılıklı bilgi alış verişi sağlanması, örnek uygulamaların paralel bir şekilde geliştirilmesi ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.