Haberler

AİBÜ Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kreş ve Anaokulu Devir – Teslim Töreni

Bolu Bağışçılar Vakfı olarak kaliteli ve sağlıklı bir okul öncesi eğitimi alan birey okul yaşamında daha başarılı olup yerleştiği üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldığında Bolu ilinin yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşanabilir kent olgusuna ulaştırmak için hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu düşünceyle okul öncesi eğitimi güçlendirmek için Abant İzzet Baysal Üniversitenin okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve psikolojisi alanlarında eğitim veren birimlerinin uygulama alanına yönelik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapabilmelerine katkıda bulunmak ve okul öncesi çağı çocuklarının eğitim kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulacak, A.İ.B.Ü. Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi projesini başladık. Buradan elde edilecek tüm yeni bilgi ve tecrübeler ilimiz Milli Eğitim, kreş ve anaokullarına doğru yaygınlaştırılacaktır. Öğretmenler Günü töreninde Mebrure ve İlhan Bağışgil tarafından yaptırılan Emine ve Mehmet Baysal Lisesi Spor Salonu ile Mebrure ve İlhan Bağışgil Anaokulu 2. Hizmet Binası'nın devir teslim tutanağının okunması ve imzalanmasının ardından Vakfımız tarafından AİBÜ Gölköy Kampusunda yaptırılan AİBÜ Bolu Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitim Merkezi bünyesindeki Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşi ve Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu devir teslim tutanağı okunarak imzalandı.


TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI

Bolu Bağışçılar Vakfı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında imzalanan 30.04.2010 tarihli protokolde bahsi geçen ve inşaatı bitirilen ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ binası için teslim ve tesellüm tutanağı düzenlenmiştir.
Anaokulu kısmı 120 öğrenci, kreş kısmı 32 öğrenci kapasiteli uygulama ve araştırma merkezi binası, Y.Mimar Mine TUNÇOK tarafından hazırlanan ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanan mimari projeye göre yaptırılmıştır.
Uygulama ve Araştırma Merkezi binası Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından bizzat emanet usulü ile yönetim kurulu üyesi Mimar Uğur TUNÇOK 'un denetiminde yaptırılmış olup 1.276.009,08 TL.sına maledilmiştir.
Anaokulu kısmına ait iç donanım ve demirbaşlar 138.354,07 TL. sına maledilmiş ve Bolu Bağışçılar Vakfı'nca Bolu Milli Eğitimine bağışlanmıştır.
Kreş kısmına ait iç donanım ve demirbaşlar 89.539,31 TL. bedele malolmuş ve Bolu Bağışçılar Vakfı'nca Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağışlanmıştır.
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi binası inşaatı Eylül / 2011 ayında bitirilerek ve 1.276.009,08 TL.sına maledilerek Bolu Bağışçılar Vakfı'nca Abant İzzet Baysal Üniversitesine karşılıksız olarak bağışlanmıştır. Böylece bağışlanan bina, donanımlar ve demirbaşlar toplamı cem'an 1.503.902,46 TL.ya baliğ olmuşlardır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi de ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ adı ile anılacak bu binayı tam ve eksiksiz olarak teslim aldığını, ismini değiştirmeyeceğini ve yapılış amacına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ teslim aldığı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ bünyesinde bulunan Kreş bölümünü kendisi kullanarak, Anaokulu bölümünü ise Bolu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü' ne tahsis ederek ; "Erken çocukluk eğitimi alanında görev yapacak aday öğretmenlerin, öğretmenlerin, anne babaların eğitimini esas alan, hızla değişen toplumun gerektirdiği yenilikleri takip ederek yaşam boyu öğrenen, düşünen, araştıran, sorgulayan, iletişime açık, yaşayarak öğrenen, sorumluluk taşıyan çocuklar yetiştirmektir. Bu çalışmaların Bolu ilinin geneline yansıyarak yaşam seviyesi yükseltilmiş bir Bolu arzusunun, bütün okullara öncülük etmesi sağlanmış olacaktır."
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ binasının üniversitemize, çocuklarımıza, Bolu'muza ve ülkemize hayırlı olması dileklerimizle. 24 Kasım 2011

M. Şerafettin ERBAYRAM
Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı

Recep SEZER
Bolu Milli Eğitim Müdürü

Prof.Dr.Hayri COŞKUN

AİBÜ Rektörü

Alaaddin YILMAZ
Bolu Belediye Başkanı

İbrahim ÖZÇİMEN
Bolu Valisi