×
"Daha Güzel Bir Bolu İçin"
26 Mart 2011 Genel Kurul Toplantısı

26 Mart 2011 Cumartesi günü 2010 yılına ilişkin mali durumun, faaliyet raporunun ve yeni dönem yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin gerçekleştiği Olağan Mütevelliler Heyeti toplantımız Vakıf Merkezimizde yapılmıştır. Toplantıya 14 asaleten 9 vekaleten olmak üzere 23 üyemiz katılmıştır. 2011-2014 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

YÖNETİM KURULU BAŞKANI :M. Şerafettin ERBAYRAM

YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELER :

Asil Üyeler

1-Turgut KALAYCIOĞLU
2-Ercan GÜLEN
3-Erdal YILDIRIM
4-Şura ÖZTUNCAY
5-Ahmet ÖZMEN
6-Prof.Dr.Mehmet BAHAR


Yedek Üyeler

1-Tibet KINACI
2-Adnan PULATLI
3-Ahmet AKDAĞ
4-Mustafa ERİCEK
5-Ahmet KAHRAMAN

DENETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELER :
Asil Üyeler

1-Halit YILDIZ
2-Ahmet GÜMÜŞ
3-Yener BANDAKÇIOĞLU Yedek Üyeler

1-Sebahattin ERATALAR
2- Mustafa YAMAN