Engelsiz Hastanede “Yüzünüzle Beraber Dişlerinizde Gülsün” Projesi

ADI SOYADI:Bolu Sağlık Spor Kulübü Derneği (H. İlyas Köse)

TELEFON FAX:03742180543/03742180542

CEP TELEFONU:05055266450

E-MAIL:[email protected]

TARIH:28.07.2011

ADRESI:Akpınar Mah. Şehit Muhtar Cad. No: 35-Bolu

PROJENIN ADI:Engelsiz Hastanede “Yüzünüzle Beraber Dişlerinizde Gülsün”

PROJENIN UYGULAMA ALANI VE SURESI:Bu proje Bolu ilinde kamu alanında koruyucu, iyileştirici ve estetik diş hekimliği hizmeti veren Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni kurulmakta olan hizmet binasında uygulanacaktır. Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni bina adresi; Alpagut Mah.6.Sokak No: 79 Merkez-BOLU’dur. Projeyi tamamlama süresi 3 ay olup merkez hizmet ettiği sürece sürdürülebilirlik gösterecektir.


PROJENIN AMACI:Dış dünya yalnızca fiziksel bir engeli olmayan insanlar için düzenlenmiştir. Bu yüzden engelli bireyler açısından çevreyi erişilebilir ve yaşanabilir bir hale getirmek için bir takım ilave düzenlemeler yapmak gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kimsenin yardımına gerek duymaksızın, tek başlarına ve özgürce idame ettirebilmeleri için sosyal çevrenin, hastanelerin, okulların, üniversitelerin, kamu binalarının, kültür merkezlerinin, hava alanları ve şehirlerarası otobüs terminallerinin, spor tesislerinin, alış-veriş merkezlerinin vb. her yönüyle onlar için erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bizim bu projedeki amacımız; Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni hizmet binasında görme engelli vatandaşlarımız için gerekli alt yapının hazırlanarak, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini bu vatandaşlarımız için erişilebilir bir hale getirmektir. Engelli vatandaşlarımız için birçok düzenlemeye gidilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Engelli Kliniği de mevcuttur. Merkezde engelli hastaların kliniklere ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik; tekerlekli sandalye, transfer rampaları, kapı girişleri, tuvaletler, asansör, bekleme/oturma alanları, engelli otoparkı, klinik malzemeleri ve ünitler tamamen engellilerin erişilebilirliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca yine görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılı broşürler tasarlanmıştır. Bu proje sayesinde görme engelli hastalar merkezin girişinden itibaren hiçbir yardıma ihtiyaç duymaksızın diş hekimliği hizmetlerini alabileceklerdir. Giriş bölümüne konulan Kabartma Piramit ve Braille alfabesi ile yazılmış hastane yerleşim planı ile gitmek istedikleri yeri kolaylıkla bulabilecekleri gibi danışma ve hasta kabul bölümüne gitmelerini sağlayacak olan “Görme Engelli İzli Yürüme Yolu” ile kendilerine yardımcı olabilecek olan hasta karşılama ve yönlendirme personeline, danışmana veya kayıt yaptıracağı engelli hastalar için ayrılmış bankoya ulaşabileceklerdir. Ayrıca bu yolla bebek bakım ve emzirme odası, yangın çıkış panosu ve en yakındaki tuvaletlere ulaşımları sağlanacaktır. Görme engelli hastaların tüm işlemleri zemin katta bitecek şekilde tasarlanmış olup diğer katlara gitme ihtiyacı olabilme ihtimaline karşı asansör içine Braille alfabesi ile yazılmış Asansör Kullanma Talimatı yerleştirilecektir. Bu proje sayesinde görme engellilerin Bolu ilinde toplumsal bir hizmet olan diş hekimliği hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak mimari yapılanma Bolu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin içinde sağlanacaktır. Projenin yerel gazetelerde, Bolu il Sağlık Müdürlüğü’nün ve Bolu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin resmi web sayfalarında duyurulması sağlanarak diş hastanesinden hizmet alan görme engelli vatandaşların sayısı arttırılmak istenmektedir.


GEREKCESI:Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bolu il merkezinde kamu alanında diş hekimliği hizmeti veren tek kurumdur. Bu proje ile merkeze gelen veya gelemeyen tüm görme engelli vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Engelli bireylerimizin sırf kuruma ulaşamadığı veya hizmeti alırken zorluk yaşadığı için ağız ve diş sağlığı hizmetini almaktan vazgeçmelerini engellemek bu projedeki en önemli gerekçedir. Hizmeti kamu kurumundan alamayan kişi veya yakınları bu hizmetler için özel sektörü tercih etmekte ve devletin imkânlarından yeterince faydalanamamaktadır. Görme engelli hastalar için merkezde her ne kadar yardımcı olmaları için bir personel tahsisi yapılsa da bu vatandaşlarımız kendi işlerini kendileri halletmek istemektedir. Bu onların kendine olan özgüvenini artırmakta, çevredeki kişilerin engelli insanlara bakış açısını değiştirmekte ve onların toplumun içinden izole olmalarını engellemektedir. Bilindiği gibi görme engelliler çevreden bilgi toplama ve edinme işini diğer duyu organları ile yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi dokunma duyusudur. Kimseye sormadan kendi işlerini yapabilmektedirler. Bunun için merkezin içinde Braille alfabesi ile yazılmış yönlendirmelerin bulunması oldukça faydalıdır. Bu projenin diğer bir boyutu da bu bireylerin toplum içinde görülmesinin sağlanmasıdır. Asıl engelin ortadan kalkabilmesi için toplumun engellileri tanıması, destek vermesi ve engellilerin varlığını hissettirmesiyle mümkün olacaktır. Engelliler ne kadar toplumun içine karışırlarsa kişilerin onlara olan bakış açısı değişecek ve kendi işlerini kendilerinin kolaylıkla yaptığını gören toplum engellilere saygı duyacak ve acıma duygusu zamanla azalacaktır. Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi engelli hastaları için birçok çalışma ve hastane içi düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Engelli Kliniği, engelli hastaların kliniklere ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik; tekerlekli sandalye, transfer rampaları, kapı girişleri, tuvaletler, asansör, bekleme/oturma alanları, engelli otoparkı, klinik malzemeleri ve ünitler tamamen engellilerin erişilebilirliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca yine görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılı broşürlerin yanında engellilere yaklaşım tarzına yönelik olarak ta hasta karşılama personellerine eğitim aldırılmıştır. Hastanenin binası uluslararası standartlar düzeyinde bir mimarı yapı ve tasarıma sahiptir. Böyle bir kurum tüm engelli hastalar içinde aynı uluslararası standartlara sahip olmalıdır. Kurum aynı zamanda birçok ağız ve diş sağlığı merkezi tarafından da kalite ve süreç uygulamaları acısından takip edilen ve örnek alınan bir kurumdur. Yeni binası ile bölgede örnek teşkil edecek ve diğer hastanelere ve Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri tarafından ziyaret edilecektir. Projenin aynı zamanda sağlık turizmi konusunda ilerlemeler gösteren Bolu’nun tanıtımı acısından yararlı olacağı düşüncesindeyiz.


FAALIYETLERI:1.Bolu Sağlık Spor Kulübü Derneği ve ortağı olan Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hastanede “Yüzünüzle Beraber Dişlerinizde Gülsün” projesi için ortak bir proje ekibi oluşturulması, 2. Projenin uygulanabilmesi için Bolu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinden izin alınması, yazışmaların yapılması, 3.Proje sırasında istenecek olan görme engelli vatandaşlara yönelik olarak yapılacak olan mimarı tasarımın yapılması, 4.Kabartma Piramit ve Braille alfabesi ile hazırlanmış hastane yerleşim planı (Harita), Görme Engelli İzli Yürüme Yolu, Braille alfabesi ile yazılmış bebek bakım ve emzirme odası panosu, yangın çıkış panosu tuvalet panosu ve asansör Kullanma Talimatı ile ilgili fiyat tekliflerinin alınması, 5.Proje satın alma kararının verilmesi, 6.Satın alma işlemlerinin tamamlanması, 7.Ara rapor sunulması 8.Projenin uygulanması, 9.Ara rapor sunulması, 10.Projenin her aşamasının Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi web sayfasından duyurulması, 11.Yerel basında proje ile ilgili duyuruların yayınlanması, 12.Proje bitiminde proje ile ilgili Bolu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Resmi Web sayfasında yayınlanacak olan bir e- bülten çıkartılması. 13.Sonuç raporunun yazılması 14. Bu proje aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Ve Ağız ve Diş Sağlığı Şubesine Rapor şeklinde örnek bir uygulama olarak gönderilecektir. 15. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine Proje ile ilgili hazırlanan e-bültenin mail olarak atılacaktır.


SUREC ve TAKVIM:Birinci ay Bolu Sağlık Spor Kulübü Derneği ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; •Bolu Sağlık Spor Kulübü Derneği ve ortağı olan Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hastanede “Yüzünüzle Beraber Dişlerinizde Gülsün” projesi için ortak bir proje ekibi oluşturulması, •Projenin uygulanabilmesi için Bolu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinden izin alınması ve yazışmaların yapılması •Proje sırasında istenecek olan görme engelli vatandaşlara yönelik olarak yapılacak olan mimarı tasarımın Bolu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin katkılarıyla yapılması Proje Ekibi tarafından; •Kabartma Piramit ve Braille harfli hastane yerleşim planı(Harita), Görme Engelli İzli Yürüme Yolu, Braille harflerle yazılmış bebek bakım ve emzirme odası panosu, yangın çıkış panosu tuvalet panosu ve Asansör Kullanma Talimatı ile ilgili fiyat tekliflerinin alınması, •Proje satın alma kararının verilmesi, •Satın alma işlemlerinin tamamlanması, Birinci ayın sonunda Proje Ekibi tarafından; •Ara rapor sunulması İkinci ay Proje Ekibi tarafından; •Projenin uygulanması, İkinci ayın sonunda Proje Ekibi tarafından; •Ara rapor sunulması, Üçüncü ayın sonunda Proje Ekibi tarafından; •Proje bitiminde proje ile ilgili Bolu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Resmi Web sayfasında yayınlanacak olan bir e- bülten çıkartılması. •Sonuç raporunun yazılması Her ay Proje Ekibi tarafından; •Projenin her aşamasının Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi web sayfasından duyurulması, •Yerel basında proje ile ilgili duyuruların yayınlanması Proje sonunda Proje Ekibi tarafından; •T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Ve Ağız ve Diş Sağlığı Şubesine Rapor şeklinde gönderilmesi, •Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine Proje ile ilgili hazırlanan e-bültenin mail ağı üzerinden atılması


ARA RAPOR:Proje sırasında satın alma işlemlerinin tamamlanması ve projenin uygulanmasının ardından 2 ara rapor sunulacaktır.


BEKLENEN SONUCLAR:1.Görme engelli vatandaşlarımız için Bolu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimliği hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak, 2.Görme engelli vatandaşlarımızın ve yakınlarının memnuniyetini artırmak, 3.Görme engelli vatandaşlarımızın kendine olan güvenlerini tazelemek, 4.Görme engelli bireylere karşı halkın olan önyargısını yıkmak, (acıma, üzülme vb.) 5.Bolu Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezine gelen görme engelli bireylerin sayısını artırmak, 6.Projenin yaygınlaştırılması için gazete, web sayfası, e-bülten çıkartarak duyurulmasını sağlamak, 7.Toplumun bu konularla ilgili bilinç düzeyini artırarak farkındalık oluşturmak. 8.Bolu Ağzı Ve Diş Sağlığı Merkezini engelli bireylere hizmet verme acısından uluslararası standartlara kavuşturmak. 9.Örnek bir ağız ve diş sağlığı merkezi oluşturmak. 10.Bolu ilini tanıtmak. 11.Bolu ilini sağlık ve sağlık turizmi açısından tanıtmak. 12.Bolu ilini sağlık alanında örnek bir il olmasını sağlamak.


Bütcesi:Toplam:32.500,00 TL( KDV dahil) olacağı düşünülmektedir. İstenen yönlendirmelere göre bir firmadan teklif alınmıştır. Ayrıntıları şu şekildedir. 1.Karartma harita (ayak dahil) 73x56, 1 adet, 14.500,00 TL 2.İzli yürüme yolu 40x40, 68 adet, 12.240,00 TL 3.WC panoları 21x21, 2 adet, 150,00 TL 4.Yangın çıkış panosu 21x21, 2 adet, 150,00 TL 5.Bebek bakım odası panosu 21x21, 1 adet, 75,00 TL 6.Asansör kullanma talimatı 30x15, 1 adet, 350,00 TL (Bu fiyatlara KDV dahil değildir.)