Yürütme ve Denetim Kurulu

YÜRÜTME KURULU

Yürütme Kurulu Vakıf Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda işlerin yapılmasını ve yürütülmesini sağlar.

1- Uğur TUNÇOK
2- Ahmet ÖZMEN
3- Nadir GARİPOĞLU


DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Mütevelliler Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

1- Halit YILDIZ
2- Ahmet GÜMÜŞ
3- Yener BANDAKÇIOĞLU