Kurucular Kurulu

Vakfın Resmi Senedinde imzası bulunan, vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak arzusuyla, kuruluş anında en az 7000 (Yedibin) TL bağışta bulunmayı taahhüt eden kişilerdir.

1.png2.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png9.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png18.png19.png20.png21.png22.png23.png24.png25.png26.png27.png28.png29.png30.png31.png32.png33.png34.png