Marmara Üniversitesi Toplumsal Projeleri uygulama ve yönetimi Yüksek Lisans öğrencileri; Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya ile buluşuyor

Marmara Üniversitesi Toplumsal Projeleri Uygulama ve Yönetimi Yüksek Lisans öğrencileri; başarılı toplumsal proje örnekleri seminer dersinde Vakıf Genel Sekreterimiz Öznur Akkaya ile buluşacak.

17 Aralık'ta Marmara Üniversitesi Bahçelievler kampüsünde gerçekleşecek yarım günlük seminer dersinde AKKAYA; Bolu Bağışçılar Vakfı çalışmaları,hibe programları,kuruluş süreci ve işleyişine değinecek, aynı zamanda Bolu'da Sivil Toplum'un yeri ve BBV'nın Sivil Toplum Kurumlarını güçlendirmeye yönelik programları da irdelenecek.