Hibe Programı için örnek projeler

Örnek İyi Proje Fikirleri

 

SEBZE BAHÇESİ PAYLAŞIMI

 

 

Arazisi olup bakamayanlarla arazisi olmayıp kendi sebzesini yetiştirmek isteyenleri biraraya getiren bir program sebze bahçesi paylaşımı. Arazinizi kullanıma açıp karşılığında üretilen üründen pay alıyorsunuz.

 

Bunu organize etmek için bahçe/arazi sahipleri ve bahçe arayanların başvuruları alınıyor ve daha sonar eşleştirmeler yapılıyor.

 

http://www.transitiontowntotnes.org/groups/food-group/gardenshare/

 

 

 

Örnek İyi Proje Fikirleri

 

 

Bir Dereyi Evlat Edin!

 

 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas Eyaleti’nin Austin kentinde yürütülen bu projede bir derenin temiz ve sağlıklı tutulması için insanların gruplar halinde şehirdeki derelerin bir parçasına sahip çıkmaları sağlanıyor. Austin’i Güzel Tut adlı sivil toplum kuruluşu ile yerel yönetimin işbirliğinde projeye katılan gruplara bu konuda destek veriliyor. Bu gruplar yerel okulların belli sınıfları olabildiği gibi komşuların biraraya geldiği gruplar da olabiliyor.

 

Bir dereyi evlate edinmek için bir form dolduruluyor ve şu konularda teminat veriliyor:

 

-       En az 2 sene Austin’deki derelerden birinin 500 metrelik kısmını “evlat” edinmek

-       Here sene en az 4 kez dere çevresini temizlemek

-       Dere çevresindeki ekolojik yaşamı iyileştirmek (isteğe bağlı)

 

Projenin ismi bir dereyi evlat edinin olsa da, sahip çıkılan alan bir çay, nehir, sulak alan veya göl olabiliyor. STK projeye katılan grupları örneğin tatlısunun etrafındaki ekolojik yaşamı nasıl yileştirebilecekleri ile ilgili eğitim sağlamak ve gerekli teçhizatı temin etmekle sorumlu.Yine yerel yönetimle birlikte toplanan çöpün yerinden alınıp bertaraf edilmesini organize ediyor.

 

Buna benzer başka projelerde gruplara suyun kalitesini düzenli olarak ölçebilmelerini sağlayan kitler de dağıtılıyor ve kirlilik yaratan unsurları rapor etmeleri istenebiliyor.

http://www.keepaustinbeautiful.org/Adopt-a-Creek

 

 

 

Örnek İyi Proje Fikirleri

 

ÇÖP GEÇİDİ

 

 

İngiltere’nin Tooting kentinde 2010 yılında bir karnaval düzenlendi. İsmi Çöp Toplayıcısı Karnavalı idi.

 

Evsel atıklardan yaptıkları giysiler ve çeşitli maketlerle geçide 800’e yakın kişi katıldı. 6 ay boyunca okullar, dernekler, çeşitli gruplar ve sanat merkezleri plastik, ambalaj ve diğer atıklardan bu karnaval için malzemeler tasarladılar ve şehrin en işlek caddesinde geçit resmi şeklinde sergilediler. Yürüyüş büyük bir piknik ve müzik eşliğinde sona erdi.

 

Bu tür etkinlikler atıkların azaltılması ve ayrıştırılması konusunda yapılacak bilinçlendirme faaliyetlerine zemin hazırlayabilir. Ayrıca beraberce üretim faaliyeti sayesinde her toplumsal kesimden komşular, veliler, insanları biraraya getirip keyifli vakit geçirtebilir.

 

 

 

http://trashcatchers.blogspot.com.tr/

 

Örnek İyi Proje Fikirleri

 

YEREL GIDA FESTİVALİ

 

Yerel üreticilerin satamadıkları ürünleri getirdiği ve yerel ve mümkünse farklı kültürlerden aşçıların pişirdiği yemekler bu festivalde halka sunuluyor. Böylece yerelde üretilen gıdayı tüketmenin önemine dikkat çekiliyor.

 

Yüzlerce kilometre öteden hatta kıtalar ötesinden gelen meyve ve sebzeler yerel tarımı öldürüyor ve nakliyatlarının yol açtığı karbon emisyonları iklimi tehdit ediyor.

 

http://tootingfoodival.blogspot.com.tr/

 

 

 

http://tootingfoodival.blogspot.com.tr/

 

 

Festivalde düzenlenen yemek yarışmasından..

Örnek İyi Proje Fikirleri

 

 

Sakin Şehir

 

Cittaslow

İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow Sakin Şehir anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow Ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food hareketinden ortaya çıkmış bir kentler birliğidir. Küreselleşmenin yarattığı homojen mekanlardan biri olmak istemeyen, ye­rel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir birliktir.

  

Cittaslow Nedir?

Şehirlerin hangi alanlarda önemli ve özel olduklarını düşünmeleri ve bu özelliklerini korumak için strateji geliştirmeleridir. Şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikayesinin uyum içinde, şehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaşanmasıdır. Yerel zanaatları, tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirleri­mizle paylaşmaktır. İnsanların kendi sağlıklarını ön planda tutmalarıdır. Bunu gerçekleştirmek için, hava, gürültü, ışık ve elektromanyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit et­meyecek boyutta tutulmasıdır. Çöp toplama saatlerinden ilaçlamaya kadar birçok konuda önlem almak ve uygulamaktır. Yerel üreticileri desteklemek ve onların ürünlerini satabilecekleri satış merkezleri oluşturmaktır. Çevreye ve insana zararlı olmayan al­ternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesidir. Belki de en önemlisi bir şehrin, dünyada binlerce birbirinin aynı şehirden kendini farklılaştırmasıdır.

 

Cittaslow Birliği: Yaşamın Kolay Olduğu Kentlerin Uluslararası Ağı

Cittaslow hareketi 1999 yılında Greve in Chianti'nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini'nin vizyonu doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma modeli ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta taşımıştır. İdealleri kısa zamanda Bra (Francesco Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye başkanları ve Slow Food başkanı Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir. Günümüzde 19 ülkede 129 üyeye yayılan Cittaslow hareketinin amacı Slow Food felsefesini kentsel boyuta taşımaktır.

  

 

http://www.cittaslowseferihisar.org/

 

 

 

Örnek İyi Proje Fikirleri

 

Yürüyen Otobüs

 

 

 

Yürüyen Otobüs aynı bildiğimiz öğrenci servisleri gibi çalışıyor: Önde bir “şoför” ile arkada bir “muavin” okul öğrencilerini yürüyerek okula götürüyorlar. Bir şehiriçi otobüste olduğu gibi yürüyen otobüslerin de bir güzergahı, “otobüs durakları” ve “duraktan alma zamanları” var. Şoför ve muavinler genellikle gönüllülerden oluşuyor.

Yürüyen otobüsler İngiltere, Amerika, Yeni Zelanda ve Avrupa’nın birçok ülkesinde oldukça popülerler. Organizatörlere göre faydaları:

http://www.walkingschoolbus.org/        http://www.piedibus.it/