BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI FİLANTROPİ PROFOSYONELLERİ BURS PROGRAMINA SEÇİLDİ

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)’nın bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişimleri aktarmak, planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında başlattığı STK profesyonellerine yönelik Filantropi Profesyonelleri Burs Programı’na ; Bolu Bağışçılar Vakfı’nı temsilen Genel Sekreter Öznur AKKAYA Seçildi.


Programa Türkiye genelinden çok sayıda talep gelmesine rağmen seçilen 12 kişilik ekipte Bolu Bağışçılar Vakfı yer aldı.


Yıl boyunca devam edecek program ile seçilen 12 kişi; TÜSEV’in ortak çalışmalar yürüttüğü Grantcraft, Bolder Giving, TFN ve C.S. Mott Vakfı gibi kuruluşlardan gelen uluslararası uzmanlarla birebir çalışma, Türkiye’deki ilk ulusal filantropi ağının parçası olma, yurtdışı eğitim ve seminerlere katılma imkanı bulacağı gibi çalışma sonunda STK’lara ve şirketlere bu alanda rehberlik edebilecekler. Uzmanlarla birebir çalışma yöntemleri, günlük sunum, tartışma, pratik ve deneysel etkinliklerden oluşan eğitim; ulusal ve uluslar arası uzmanlar tarafından verilecek. Türkiye’de kurulan bu çekirdek ekip ve çalışmaları, yerelde Bolu için genelde ise Türkiye için Sivil Toplumu güçlendirecek hizmetleri beraberinde getirmiş olacak.