Bolu'da Obezitenin Engellenmesi

Obezite ile İlgili Ön Bilgi

Obezite ve aşırı kilo son on yılda küresel bir problem haline gelmiştir. Bunu sokaklara baktığımızda bile görebiliriz. T.C Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinden alınan bilgiye göre: 2015’te 2.3 milyar yetişkin aşırı kilolu, 700 milyondan fazla yetişkin ise obez olacaktır.

Peki obezite nedir? Obezite vücutta bireyin sağlığına risk teşkil edecek derecede fazla yağ birikimi gerçekleşmesidir. Eğer bir bireyin vücut ağırlığı olması gerekenden %20 fazlaysa o birey obez kabul edilir.

O zaman normal vücut ağırlığını nasıl hesaplayabiliriz? Vücut kitle indeksi ile; bireyin kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. (kg/m2)

 

Bir insanın VKİ’si:

olmaktadır.

 

Obezitenin Nedenleri

Obezite ve aşırı kiloluluğun temel nedeni, alınan kalori ile harcanan kalori arasındaki dengesizliktir.

obezitenin diğer nedenleridir.

 

Obezitenin Sonuçları

 

Obezitenin Engellenmesi

Bireysel düzeyde:

 

Toplumsal düzeyde:

Obezitenin toplumsal düzeyde engellenebilmesi ancak idari ve sosyal kurumları içeren kolektif bir çalışma ile mümkün olabilir.  Bu çalışmanın çeşitli düzeylerde şöyle yapılması planlanmaktadır:

 1. Kişilerin boyları, kiloları, vücut ölçüleri, vücut kitle indekslerini, beslenme alışkanlıklarını ve fiziksel aktivite düzeylerini temel alan formlar hazırlanacak ve bu formlar iş yerlerine ve okullara dağıtılacak.

2. Formlar Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nce değerlendirilecek ve Bolu halkı ile ilgili veriler elde edilecek.

 3. Veriler doğrultusunda obez ve aşırı kilolu insanlar tespit edilecek ve sağlık kurumları tarafından kendilerine obezitenin zararları açıklanıp tedavi süreçleri başlatılarak düzenli aralıklar ile kontrolleri yapılacak.

 4. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, düzenleyeceği etkinlikler (konferanslar, sempozyumlar vs.) ile devlet daireleri ve üniversitelerde halkı düzenli fiziksel aktivite konusunda teşvik edecek.

 5. Sağlık kurumları tarafından hazırlanacak broşürler ile dengeli ve yeterli beslenmenin önemi ve obezitenin etkileri halka gösterilecek.

 

 6. İlköğretim okulları ve liselerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri ve fen bilimleri öğretmenleri tarafından öğrenciler obezite konusunda bilgilendirilecek.

 

7. Bolu Valiliği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi sürecin her aşamasında kontrol ve eşgüdümü sağlayacak.